Om Odder Voices

  • Odder Voices er et kor med ca. 35 medlemmer. Vi synger et blandet, primært rytmisk repertoire, som indeholder både latin, verdensmusik, jazz og (vores specialitet) svenske sange. Repertoiret er ofte arrangeret specielt til koret. Vi arbejder seriøst med musikken, men griner meget undervejs. Vi er ude at give koncert 6 – 8 gange om året. Både julekoncerter, hyggelige sangaftener i sognehuse og store temakoncerter med gæstemusikere.
  • Vi øver i meget fine akustiske rammer i Ørting Sognegård. Tirsdag aften kl. 19 -21:30 er fast øvetidspunkt, herudover har vi én øvelørdag pr. semester.
  • Vi er medlemmer af KOR72, en landsdækkende kororganisation. Det giver os mulighed for at deltage i større stævner. I efteråret 2015 sang koret, sammen med 250 andre sangere, Carl Nielsen-sange med Aarhus Jazz Orchestra i Symfonisk Sal, Århus.
  • Vi er organiserede under Musikskolen for Voksne, Odder.
    Som medlem af koret betaler man dels et kontingent til aftenskolen, dels et årligt bidrag til korkassen på 150,-.